Klasztor O. Cystersów w Szczyrzycu

urodziny dla dzieci  - wioska indiańska w szczyrzycu

Zespół klasztorny Cystersów został założony w 1245 roku. W zespole zabudowań opactwa szczyrzyckiego wyróżniającym się obiektem jest murowany kościół z 1620 r. pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, uprzednio gotycki, przebudowany w XVIII i XIX wieku. Wyposażenie
wnętrza barokowe. Wewnątrz cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, namalowany w XVI w. zapewne przez włoskiego artystę. Koronowany koronami biskupimi w 1939 roku i powtórnie koronami papieskimi w 1984 roku. W skład zespołu klasztornego wchodzi ponadto zabytkowy spichlerz murowany z XVIIw., z obszerną sienią posiadającą sklepienie kolebkowe oraz z pięknym kamiennym portalem, ozdobionym herbem Korczak W 1954 r. w klasztorze zorganizowano muzeum w którego zbiorach m.in. znajduje się kolekcja starych obrazów, wśród których dwa malowane są ręką Stanisława Samostrzelnika (1476-1541), nadwornego malarza króla Zygmunta Starego. Miłośników militariów zachwycić mogą bogate zbiory broni palnej i siecznej. Są tu też zbiory numizmatyczne, staropolskie zegary, rękopisy z XIIIw. i czasów późniejszych, starodruki, naczynia i szaty liturgiczne z XVII i XVIII wieku. Przy skrzyżowaniu dróg cmentarz wojenny z 1914 roku, a naprzeciw pomnik poświęcony pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Muzeum Ojców Cystersów
Fundatorem Opactwa w 1234 roku był wojewoda krakowski Teodor Cedro herbu Gryf, który zaprosił mnichów z Jędrzejowa na Podtatrze do Ludźmierza, obdarowując ich ziemią, by skolonizowali mu te dzikie tereny i zamienili je w pola uprawne, a w serca ówczesnej ludności wszczepili wiarę w Chrystusa i szczególną cześć do Matki Zbawiciela. W mrokach historii tonie przyczyna, dla której w pewnym momencie zakonnicy przenieśli siedzibę opactwa z Ludźmierza do Szczyrzyca, zostawiając jednak w Ludźmierzu swoją prepozyturę, czy parafię, którą obsługiwali prawie do końca ubiegłego wieku. Kult Matki Boskiej zaszczepili Cystersi najpierw w Ludźmierzu i usytuowali go w statule Matki Boskiej Ludźmierskiej, a potem w Szczyrzycu w obrazie Cudownej Matki Boskiej Szczyrzyckiej (U stóp ołtarzy w obu tych miejscowościach modlił się papież Jan Paweł II). A że Cystersi dbali o wizerunek Matki Boskiej, kronika notuje, że Opat Romiszowski w roku 1727 zamówił korony i sukienki u złotników w Krakowie dla Statuy Bożej Rodzicielki w Ludźmierzu i dla Obrazu Matki Bożej Sczyrzyckiej. Z racji tego długowiecznego kultu Jan Paweł II koronował Statuę "Gaździny Podhala", a dla Obrazu Matki Boskiej Szczyrzyckiej poświęcił złote korony, które na Obraz Bożej Rodzicielki w Sczyrzycu nałożył Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

W Muzeum Klasztornym OO. Cystersów zwiedzający może podziwiać takie dzieła jak: zbiór pergaminowych manuskryptów, Krzyż Dobrej Drogi z XV wieku, płaskorzeźbione votum za ocalenie klasztoru, kolekcję kielichów mszalnych, zabytkowe meble.

Browar Ojców Cystersów
Browar w Szczyrzycu przez kilka wieków był wizytówką zakonników, którzy przebywają w tej miejscowości od XIII w. Z czasem zakład produkujący piwo nie wytrzymał konkurencji w nowej rzeczywistości gospodarczej. Został zamknięty w połowie lat 90. ubiegłego wieku, m.in. ze względu na brak środków na jego modernizację.

Przed kilkoma laty mnisi postawili na hodowlę krów rasy polskiej czerwonej. Wybudowali nowoczesną oborę. Mają ponad 100 sztuk bydła. W przyszłości zamierzają produkować z mleka różnego rodzaju sery. Później ojcowie zajęli się produkcją wody mineralnej o nazwie "Źródła Ojców Cystersów ze Szczyrzyca". Teraz do tej działalności zostanie dołączona także produkcja piwa. Wszystkie zyski mają zostać przeznaczone na działalność opactwa i rozwój Szczyrzyca.

Browar Belgia i reprezentująca opactwo cystersów w Szczyrzycu k. Limanowej spółka Dominium podpisali kontrakt na produkcję piwa. Umowa wieńczy kilkuletnie starania browaru o wykorzystanie unikatowej receptury cysterskiej.


Powrót