Diabelski kamień

diabelski kamień

Jest to ławica piaskowca ciężkowickiego serii ¶l±skiej, maj±ca postać grzędy skalnej o dł. 55m, szeroko¶ci 12m i wysoko¶ci 17 - 20 m . Procesy wietrzenia działaj±ce szczególnie wzdłuż płaszczyzn spękań, spowodowały powstanie szczelin dziel±cych grzędę na kilka czę¶ci. Według legendy kamieniem tym diabeł chciał zburzyć klasztor Cystersów w Szczyrzycu, upu¶cił go jednak 2km od celu na dĽwięk dzwonu z klasztornego ko¶cioła; pięć kulistych zagłębień na wsch. ¶cianie skały to podobno ¶lady diabelskich pazurów. Obok niezwykłej skały stoi tzw. pustelnia szczyrzycka w której do niedawna zamieszkiwał eremita. Stoi tu także drewniana kaplica ze stacjami drogi krzyżowej.Bardzo stara kapliczka w drodze na "diabelski kamień"


Powrót