Szczyrzyc i inne atrakcje - zapraszamy na stronę o Ziemi Szczyrzyckiej www.szczyrzyc.in

klasztor O. Cysrersów w Szczyrzycu

      Szczyrzyc - malownicza miejscowość w dolinie rzeki Stradomki, położona u wsch. podnóży Cietnia. Jego powstanie ściśle wiąże się z zakonem Cystersów którzy ok. 1234r. przenieśli się tutaj z Ludźmierza na Podhalu, budując pierwszy kościół i zabudowania klasztorne. W XVI wieku Szczyrzyc stał się stolicą dużego powiatu obejmującego 76 parafii miejskich i wiejskich łącznie z Tyńcem (część dzisiejszego Krakowa), Wieliczką, Bochnią, Wiśniczem, Dobczycami, Myślenicami, Jordanowem, Lanckoroną, i Tymbarkiem. Świetności i znaczeniu Szczyrzyca położyli kres Austriacy, likwidując w czasie rozbiorów dotychczasowy powiat szczyrzycki. W zespole zabudowań opactwa szczyrzyckiego wyróżniającym się obiektem jest murowany kościół z 1620 r. pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, uprzednio gotycki, przebudowany w XVIII i XIX wieku. W wyposażeniu klasztoru szczególnie cenne są: krucyfiks z XV wieku, i kamienna kropielnica z XVIwieku. W skład zespołu klasztornego wchodzi ponadto zabytkowy spichlerz murowany z XVII w., z obszerną sienią posiadającą sklepienie kolebkowe oraz z pięknym kamiennym portalem, ozdobionym herbem Korczak. W 1954 r. w klasztorze zorganizowano muzeum w którego zbiorach m.in. znajduje się kolekcja starych obrazów, wśród których dwa malowane są ręką Stanisława Samostrzelnika (1476-1541), nadwornego malarza króla Zygmunta Starego. Miłośników militariów zachwycić mogą bogate zbiory broni palnej i siecznej. Są tu też zbiory numizmatyczne, staropolskie zegary, rękopisy z XIIIw. i czasów późniejszych, starodruki, naczynia i szaty liturgiczne z XVII i XVIII wieku. Na osobny rozdział składają się eksponaty obrazujące kulturę materialną i folklor okolic Szczyrzyca. Prócz tego niewielka ekspozycja poświęcona jest wybitnemu uczniowi Akademii Szczyrzyckiej (funkcjonującej w XIXw.), pisarzowi - Władysławowi Orkanowi. W pobliżu zabudowań klasztornych znajduje się browar, którego początki sięgają 1623r.

Obecnie Szczyrzyc rozwija się w błyskawicznym tempie. Powstaje infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. Wyremontowano obiekty wchodzące w skład zabudowań starego zabytkowego cysterskiego browaru z 1623r. Powstała m.in. sala koncertowo-konferencyjna na 400 osób z pięknymi organami. Odbywają się tam liczne koncerty z udziałem np. krakowskiej Akademii Muzycznej, organizatorem których jest m.in. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Szczyrzyckiej Doliny Stradomki i Grodziska.

browar w szczyrzycu dom pielgrzyma i cysterski browar w szczyrzycu gościniec œw. Benedykta browar w szczyrzycu
W najbliższej przyszłości pojawią się cykliczne imprezy o charakterze kulturalnym, m.in.: Festiwal Organowy, Festiwal Filmowy, Cykle Koncertów i Spektakli.
sala koncertowa w gościńcu św. Benedykta sala koncertowa w gościńcu św. Benedykta sala koncertowa w gościńcu św. Benedykta koncert kolęd w sali koncertowej w gościńcu św. Benedykta koncert kolęd w gościńcu św. Benedykta koncert kolęd w gościńcu św. Benedykta
Liczne imprezy związane z twórczością ludową organizowane są przez cały sezon letni w miejscowym amfiteatrze.
W centrum Szczyrzyca, oprócz klimatyzowanej, wyposażonej w stoły bilardowe i sprzęt multimedialny pizzerii, działa też mini-browar produkujący niepasteryzowane piwo produkowane metodą tzw. górnego warzenia.
Niebawem uruchomiony zostanie luksusowy ośrodek Spa z bazą hotelową.

Inne Atrakcje:

Infrastruktura turystyczno - wypoczynkowo - noclegowa

Lokalne szczyty

Szlaki turystyczne

Klasztor Ojców Cystersów (muzeum, browar)

Diabelski kamień

Zabytkowe drewniane kościoły

Jaskinie Łopienia

Zalew rekreacyjny w Łapanowie

Zamek w Dobczycach