Szlaki turystyczne

urodziny dla dzieci  - wioska indiańska w szczyrzycu

Szlak zielony
Szcyrzyc - Ciecień (istniejący PTTK), czas przejścia ok. 2godz.
(Pierwszy, dolny odcinek szlaku na polach, dogodny dla krótkich spacerów i turystyki narciarskiej).
Z rynku w Szczyrzycu, położonego w pobliżu klasztoru OO.Cystersów, szlak zielony przechodzi koło restauracji "Zacisze" i skręca w lewo na boczną drogę na zach. przez most na Stradomce. Za mostem łagodnie podchodzimy do skrzyżowania dróg. Tutaj szlak skręca prostopadle w lewo i wśród domów Szczyrzyca wyprowadza na pola. Nieco wyżej zataczamy obszerny łuk na zach., zwracając się ku widocznej na wprost kulminacji Cietnia. Na prawo widać Księżą Górę, a dalej w głębi Grodzisko. Wśród sadów i gospodarstw szlak wiedzie polami na zach. do wyrównania terenu, gdzie pojawia się piękny widok na płd.wsch. i płd. Widać od lewej strony: Kamionną, Kostrzę, wydłużony grzbiet Łopienia, w głębi Mogielicę, a na wprost na płd. potężną sylwetkę Śnieżnicy oraz Dzielec i Lubogoszcz. Przez dłuższy odcinek szlak prowadzi polami i wśród sadów, wznosząc się łagodnie na zach.
Ze skrzyżowania dróg idziemy nadal polami koło najwyżej leżących osiedli Pogorzan i zbliżamy się do granicy mieszanych lasów. W tle ładny widok na Kostrzę. Przed linią lasu szlak skręca w lewo i wiedzie na płd. a dalej przez pas lasu, doprowadzając do leśnej łąki. Łukiem skręcamy w lewo, osiągając ostatnie osiedle położone już na stoku Cietnia (cd. wyjścia 45 min.). ładny stąd widok ku wsch. i płd.wsch. na Kostrzę, Świnną, Zęzów oraz część Pasma Łososińskiego. Dalej w prawo - Łopień i Śnieżnica; w tle pomiędzy nimi sylwetka Mogielicy. Na bliższym planie uwagę zwracają kopce "Pieninek Skrzydlańskich".
Skręcamy na stok Cietnia i koło grupy domów rozpoczynamy podejście liściastym lasem na zach. Wznosimy się do rozwidlenia czterech ścieżek. Stąd słabo zaznaczającą się ścieżką, szlak stromo podchodzi na zach., a wyżej łagodnie na płn.zach. - aż do wyrównania terenu i prostopadłej drogi. Drogą tą skręcamy w prawo i idziemy nią łagodnie w dół. Wkrótce szlak kieruje się w lewo na wąską, wiodącą świerkowym lasem ścieżkę, która osiąga boczny grzbiet Cietnia. Tutaj prostopadle zawracamy w lewo . Łagodnie, a wyżej jednostajnie i mozolnie podchodzimy na zach., mijając fragmenty piaskowcowego gołoborza. Szlak stromo wspina się świerkowym lasem, po czym łagodnie doprowadza na główny szczyt Cietnia, gdzie na przełączce na płn. od jego kulminacji spotykamy szlak niebieski . Od tego miejsca na szczyt Cietnia (829 m), w lewo za znakami niebieskimi, jeszcze ok. 15 min.

Szlak czarny
Szczyrzyc - Pogorzany - Przełęcz pod Grodziskiem (istniejący PTTK + aktualizacja), czas przejścia ok. 1,5godz.
Z rynku w Szczyrzycu, położonego w pobliżu klasztoru O.O.Cystersów, szlak czarny przechodzi koło restauracji "Zacisze" i skręca w lewo na boczną drogę na zach. przez most na Stradomce. Za mostem łagodnie podchodzimy do skrzyżowania dróg. Na skrzyżowaniu (szlak zielony skręca w lewo...) szlak czarny prowadzi wzdłuż stromej, wijącej się, asfaltowej drogi aż do ostatniego przed wjazdem do lasu skrzyżowania, gdzie skręca w prawo przez Mogiłki aż do doliny Stradomki, do mostu w pobliżu przystanku PKS. Po drodze szlak otaczają piękne widoki na: Kamionną, Kostrzę, wydłużony grzbiet Łopienia, w głębi Mogielicę, Szczyrzyc wraz z Klasztorem, Górę Jana, Ciecień, Księżą Górę, i Grodzisko.
Następnie, wzdłuż doliny idziemy drogą na wprost widocznej zalesionej kulminacji Grodziska. Przy drogowskazie "Krzesławice", obok kilku domów osiedla Podkamień i widocznej w lesie kapliczki - skręt w lewo i krótkie, choć strome podejście do pustelni, kaplicy i ciekawej formy skalnej zwanej "Diablim Kamieniem". Nad pustelnią szlak zawraca na pola, skąd ładny widok na kompleksy leśne Cietnia i Księżej Góry. Wzdłuż piaskowcowego bloku idziemy krótko na płd., obniżamy się w prawo do domów osiedla Dąbie. Wśród jego zabudowań szlak kilkoma zakosami prowadzi na zach. i płn., a następnie podchodzi jednostajnie ku widocznej granicy lasu.
Przez mały pas lasu podchodzimy do następnego odcinka pól, gdzie otacza nas rozległy widok na Beskid Wyspowy. Od lewej strony oglądamy kolejno:
Łopień, Mogielicę, Śnieżnicę oraz Ciecień. W dolinie Stradomki widać sylwetkę słynnego klasztoru O.O. Cystersów w Szczyrzycu.
Mieszanymi lasami szlak prowadzi dość stromo na zach. Po dołączeniu drogi z lewej strony podejście staje się łagodniejsze. Szlak łukiem skręca na płn.zach. Rzadkim bukowym lasem dochodzimy do głównego grzbietu łączącego Ciecień z Grodziskiem, gdzie na małej polance spotykamy opisany poniżej szlak niebieski.

Szlak niebieski
Ciecień - Księża Góra - Grodzisko (istniejący PTTK), czas przejścia ok.3g.
Z wierzchołka Cietnia (829m) schodzimy ścieżką na wsch. do formującej się drogi, którą łukiem na płn.wsch. osiągamy wyrównanie terenu na podłużnym wyrębie. Z małej polany widać z lewej strony szczyt Cietnia, a w dali sylwetkę Ostrysza. Przy wejściu do lasu pojawia się szlak zielony - z Cietnia ok.15 min. Rozpoczynamy stąd dość długie zejście mieszanymi lasami na płn. głównym grzbietem Cietnia. Po dołączeniu trawersującej z lewej strony drogi, szlak skręca w prawo i łagodnie schodzi do wysokopiennego lasu bukowego. Trasa coraz łagodniej obniża się do małej przełączki pod Księżą Górą (649m). W lewo prowadzi stąd szlak do Wiśniowej. Warto skorzystać z ogólnodostępnej, kilkunastometrowej wieży widokowej znajdującej się na szczycie Księżej Góry. Z przełączki szlak trawersuje stok Księżej Góry, okrążając jej wierzchołek od wsch. wśród pięknych bukowych lasów. Idziemy płasko na płn. a następnie stromo w dół. Nad trasą ukazuje się wybitny stożek Grodziska (618m). Na małej polance szlak skręca w prawo i łagodnie obniża się do kolejnej przełęczy, gdzie krzyżuje się sześć dróg. Z przełęczy krótkie podejście mieszanym lasem na pół., a nieco dalej prostopadły skręt w prawo, na trawers grzbietu.
Następnie idziemy płasko, po czym łagodnie w dół do kolejnego skrzyżowania dróg oraz kamiennej kapliczki Matki Boskiej usytuowanej na małej łączce. W dalszym ciągu szlak niebieski podąża w kierunku płn.wsch., ponownie trawersując grzbiet mieszanymi lasami.
Lekko pofalowanym terenem schodzimy na płytką przełączkę, gdzie po prawej stronie w lesie widoczne jest źródło. Od źródła podchodzimy na płn.zach., wracając na grzbiet. Idziemy nim łagodnie w dół i osiągamy małą polanę, gdzie z prawej strony dołączają znaki szlaku czarnego z Pogorzan. Szlak niebieski wiedzie teraz wśród mieszanego lasu, grzbietem na płn., łagodnie w dół. Z małego wyrębu po lewej stronie drogi ładnie widać kopułę Grodziska, a na zach. z lewej Kamiennik i Ostrysz w Beskidzie Średnim. Bukowym lasem dochodzimy do rozległych połaci pól. W miarę podejścia polami na stok Grodziska otwiera się rozległy widok na Beskid Wyspowy i Średni. Od lewej strony widzimy: Księżą Górę, Ciecień, Lubogoszcz, Wierzbanowską Górę, Lubomir i Łysinę, a w tle za Wierzbanowską Górą - Szczebel i Luboń Wielki. Polami wznosimy się jednostajnie na płn., osiągając skrzyżowanie dróg przy granicy lasu i podnóże szczytowego spiętrzenia Grodziska. Szlak wchodzi w bukowo-brzozowe lasy i wznosi się zakosami na pół. i zach., szybko zyskując wysokość. W lesie bukowym po prawej stronie szlaku mijamy wyraźny kopczyk południowego, niższego wierzchołka Grodziska (ok. 560m). Następnie ścieżka wkracza na grzbiet Grodziska i wśród spiętrzeń terenu (linia umocnień dawnej warowni) - wiedzie na płn.zach. na główny wierzchołek Grodziska.

Szlak czerwony
(propozycja nowego szlaku przeprowadzonego w oparciu o walory widokowe i aktualizowaną bazę
turystyczno-agroturyst.):

Szczyrzyc - Pogorzany - Leśniczówka (szkółka) - Ciecień - Księża Góra - Grodzisko - Raciechowice
(szlak gminny + istniejący PTTK), trasa rowerowa, szlak konny, narciarstwo biegowe.
Na początku, od Szczyrzyca aż do rozwidlenia dróg na Mogiłkach w Pogorzanach, szlak czerwony pokrywa się ze szlakiem czarnym lecz na w/w rozwidleniu ostro skręca w lewo i łagodnie podąża w górę asfaltowej dróżki na Smykań. Na kolejnym rozwidleniu lekko skręca w lewo i wśród smykańskich gospodarstw doprowadza do granicy lasu. W miarę lekkiego wznoszenia się ku granicy lasu wyłania się stopniowo widok na Księżą Górę aż po samo Grodzisko, a w tyle Góra św. Jana. Po wejściu do lasu skręcając w lewo, podążając cały czas leśną, dość szeroką drogą dochodzimy do szkółki leśnej przy pięknej drewnianej leśniczówce umiejscowionej na dużej polanie. Szlak mija leśniczówkę i wznosi się aż do miejsca połączenia ze szlakiem zielonym. Dalej, tak jak opisywany wcześniej szlak zielony prowadzący na Ciecień skąd szlak niebieski kieruje nas na wsch.- Księżą Górę i Grodzisko, Poznachowice Górne, Czasław - Myto, a na zach. - do Wierzbanowej, Dzielec aż do Kasiny Wielkiej.
Oprócz walorów widokowych, istotnym elementem w wytyczeniu tego szlaku jest możliwość połączenia ośrodków jeździeckich w Pogorzanach i Raciechowicach (chętnych do współpracy w organizowaniu imprez związanych z jazdą konną), szlak ten przechodziłby również bezpośrednio przy tworzonej aktualnie bazie turystyczno-agroturystycznej w postaci gospodarstw agroturstycznych, przyzagrodowych pól biwakowo-kempingowych, pokoi gościnnych, samodzielnych jednostek mieszkalnych i ośrodka jeździeckiego umożliwiającego także prowadzenie zajęć z hipoterapi i hippiki.


Powrót