Szlak architektury drewnianej

urodziny dla dzieci  - wioska indiańska w szczyrzycu

Drewniany kościół z XVIIw - Szyk
W odległości 12 km od Szczyrzyca, w kierunku na Krasne Lasocice. Pierwsze wzmianki o tej wiosce pochodzą z pierwszej dekady XII w. W centrum wsi stoi drewniany, kryty gontem kościół p.w. św. Barbary i św. Stanisława biskupa. Prawdopodobnie powstał on w pierwszej połowie XVII w. Wewnątrz podziwiać można namalowany na deskach lipowych obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (datowany na lata 1520-1530), który zajmuje ważne miejsce w kręgu zabytków małopolskiego malarstwa gotycko-renesansowego.

Zabytkowy drewniany kościół z r. 1585 - Jodłownik
W odległości 4 km od Szczyrzyca. W centrum wsi zachował się zabytkowy drewniany kościół z r. 1585, w którym zobaczyć można m.in. rokokową polichromię z r. 1764, przedstawiającą medaliony z popiersiami świętych związanych z historią zakonu dominikańskiego. W przedsionku kościoła warto obejrzeć portret fundatora kościoła Przectawa Niewiarowskiego (z r. 1600), kilka barokowych obrazów oraz dwa dzwony pochodzące z XVI w.

Dwór w XIX-wiecznym parku
W odległości 11 km od Szczyrzyca, za miejscowością Krasne Lasocice. W XIX-wiecznym parku z interesującymi starymi drzewami (z których najstarsze liczą ok. 200 lat) stoi niedawno odbudowany dwór - własność Muzeum Narodowego w Krakowie.


Powrót